Darmowa dostawa powyżej 500Zł
Dostawa następnego dnia
Bezpłatne kliknięcie i najlepsza usługa
Str. główna >  Szare Converse Trampki Damskie >  Szare Converse Trampki Damskie

Wyszukiwanie zaawansowane

3065 Expression #1 of ORDER BY clause is not in SELECT list, references column 'bri41224_mnfg3456.p.products_sort_order' which is not in SELECT list; this is incompatible with DISTINCT
in:
[SELECT DISTINCT p.products_image, p.products_quantity , m.manufacturers_id, p.products_id, pd.products_name, p.products_price, p.products_tax_class_id, p.products_price_sorter, p.products_qty_box_status, p.master_categories_id FROM (products p LEFT JOIN manufacturers m USING(manufacturers_id), products_description pd, categories c, products_to_categories p2c ) LEFT JOIN meta_tags_products_description mtpd ON mtpd.products_id= p2c.products_id AND mtpd.language_id = 1 WHERE (p.products_status = 1 AND p.products_id = pd.products_id AND pd.language_id = 1 AND p.products_id = p2c.products_id AND p2c.categories_id = c.categories_id AND ((pd.products_name LIKE '%szare%' OR p.products_model LIKE '%szare%' OR m.manufacturers_name LIKE '%szare%' OR (mtpd.metatags_keywords LIKE '%szare%' AND mtpd.metatags_keywords !='') OR (mtpd.metatags_description LIKE '%szare%' AND mtpd.metatags_description !='')) and (pd.products_name LIKE '%converse%' OR p.products_model LIKE '%converse%' OR m.manufacturers_name LIKE '%converse%' OR (mtpd.metatags_keywords LIKE '%converse%' AND mtpd.metatags_keywords !='') OR (mtpd.metatags_description LIKE '%converse%' AND mtpd.metatags_description !='')) and (pd.products_name LIKE '%trampki%' OR p.products_model LIKE '%trampki%' OR m.manufacturers_name LIKE '%trampki%' OR (mtpd.metatags_keywords LIKE '%trampki%' AND mtpd.metatags_keywords !='') OR (mtpd.metatags_description LIKE '%trampki%' AND mtpd.metatags_description !='')) and (pd.products_name LIKE '%damskie%' OR p.products_model LIKE '%damskie%' OR m.manufacturers_name LIKE '%damskie%' OR (mtpd.metatags_keywords LIKE '%damskie%' AND mtpd.metatags_keywords !='') OR (mtpd.metatags_description LIKE '%damskie%' AND mtpd.metatags_description !='')) )) order by p.products_sort_order, pd.products_name limit 0, 24]